spotlar 1spotlar 2spotlar 3

Gıda Etiketleri

Her türlü yiyecek tüketim ürünlerinde kullanılan, ürünlerin sağlıklı bir şekilde saklanmasını, çeşitlerine göre sıcağa, soğuğa ve neme duyarlı olarak üretilebilen etiketlerdir.

Gıda etiketleri etiket sektöründe etiket çeşitleri arasında tercih edilebilirlik ve üretim kapasitesi bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için beslenmemiz gerekmektedir ve her türlü tükettiğimiz gıdalarda kendilerine ait gıda etiketleri bulunmaktadır. Ürünün markası, ürünün içinde kullanılan malzemeler hangi sıcaklık altında saklanması gerektiğini bildiren uyarılar ve gerekli tüm bilgilerin yer aldığı etiketler üretici için arz talep eğrisine göre şekil ve tasarım olarak değişim göstermektedir.gıda etiketleri

Gıda etiketlerinin imalat süreci ve kullanılacağı ürüne uyumluluğu konusunda çok hassas davranılmaktadır. Dondurucu içinde bekletilmek durumunda olan bir ürün için üretilecek etikette bu şartlara uyum sağlamak zorundadır. Uygun hammadde ve tasarımlar kullanılarak hiçbir kimyasal malzeme kullanılmadan tüketicinin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Çok uzun ve meşakkatli bir süreç olsa da etiket sektörü bu işi kendine vizyon edinmiş bir sektördür.

Gıda etiketlerinde bulunması zorunlu olan bilgiler de vardır. Bunlar, gıda maddesinin adı, içindekiler, net miktarı, üreten ve ambalajlayan firmanın adı, markası ve tescili, ürünün üretim ve son kullanma tarihi, gerekli görülen ürünler için kullanım şartları ve muhafaza şartlarıdır. Ürün çeşitliliğine göre değişkenlik gösteren farklı maddelerde mevcut olmaktadır. Bu kadar bilgiyi üzerinde barındırıp aynı zamanda da üreticiye karşı albenisi olması gerekmektedir. Gıda etiketleri üreticinin adını koyduğu markasını pazarladığı var ise amblemini sergilediği ve firma için çok önemli bir yer teşkil eden üretimin tamamlanmasında önemli bir yere sahip vazgeçilmez bir unsurdur.gıda etiketleri

Tüketiciyle üretici ve ürün arasında ki en önemli ve bilinçli iletişim aracı gıda etiketleridir. Tüketiciye o ürünü tüketmesi arzusunu uyandırmak çekici olmak için gıda etiketleri kusursuz olmak zorundadır. Üreticiler hitap ettikleri kesime göre etiketlere sahip olmak isterler. Hitap kesimi çocuklar olan bir firma kullanacağı etikete çok daha önem vermek zorundadır. Çalıştığı etiket üreticisine güvenmeli ve işini kusursuzca yaptığına emin olmalıdır. Çocuklar yetişkinlere göre çok daha hassas ve duyarlıdırlar ve onlara hitap eden gıda ürünleri etiketleri tüm sağlık şartları karşılamalıdır. Gıda etiketlerinde, imalat aşamasında temiz ortam, sterillik ve baskı çok önemlidir. Bu nedenle ürünün ihtiyaç duyduğu şartlara uyumlu malzeme kullanımı çok önemlidir. Nemden korumak için neme duyarlı kâğıt kullanana etiket sektörü, sıcak ve soğuk şartlara uyumlu malzemeleri de gerektiği alanlarda kullanabilmek adına üretebilmektedir.

Gıda etiketlerinin görevi ürün satın alınıp saklama koşullarına göre buzdolabında yahut raflarda yerini aldıktan sonra da devam etmektedir. Çoğu gıda ürünlerinin üretim ve son kullanma tarihi etiketlerin üzerinde yer almaktadır. Satın alındıktan sonra üründe ki etiketleri koparmak yırtmak ve ya zarar vermek doğru değildir. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra ürün hala tüketilmemiş ise ve o an o ürüne ihtiyaç duyulduysa tüketici etiketi kopardığı için tereddüde düşecektir. Bunun sonucunda ise maalesef ürün imha edilmek üzere çöpe gitmek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden gıda etiketleri satın alındıktan sonra asla koparılmamalı ve zarar verilmemelidir. Sonucu tehlikeli durumlar doğurabilmektedir.

Anlaşılacağı üzere etiket sektöründe onlarca çeşitli gruba ayrılan etiketler, gıda sektöründe yine kendi arasında onlarca gruplara ayrılmaktadır. Etiket sektörü kusursuz işleyişi ile her alanda hayatımızda olduğu gibi gıda etiketleri ile sağlığımızı güvence altında tutmayı ve önce sağlık ilkesiyle üretimleri geliştiren kadrosuyla yeniliklere açık bir kararlılıkta hizmet vermeye devam etmektedir.